Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken
Afdeling Haarlem Snelverband

©2009 - 2016 Gabriëlle & Erwin Venix

Welkom bij EHBO Vereniging SnelverbandEHBO Vereniging Snelverband is opgericht op 2 maart 1910 en wij zijn daarmee één van de oudste EHBO verenigingen in Nederland. Onze vereniging heeft bijna 100 leden. U kunt bij ons terecht voor EHBO lessen (inclusief verbandleer, reanimatie en A.E.D.), Eerste hulp aan kinderen, EHBO bij wandelletsel, Eerste Hulp bij Sportongevallen en herhalinglessen ten behoeve van het geldig houden van uw EHBO Diploma. Tevens kunnen wij assisteren met eerste hulp tijdens diverse evenementen. Hierbij kunt u onder andere denken aan sport- en spelactiviteiten, braderieën, wandeltochten etc.
Wij zijn als afdeling Haarlem - Snelverband aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken.


Een nieuw seizoen
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Vanaf 1 septermber 2016 starten de herhalingslessen weer. Het nieuwe Contactblad heeft u inmiddels ontvangen. Hierin onder andere meer over de compententies waar we mee werken. Een samenvatting hiervan treft u onder op deze pagina aan.

Net als vorig jaar, houden wij het ook nu tot aan de lesavond spannend waar de les die avond over zal gaan. U treft daarom bij het overzicht van de lesavonden, niet het onderwerp voor die avond aan. Maar uiteraard sluiten de onderwerpen aan op de competenties. Een uitzondering hierop zijn de herhalingen reanimatie & AED in januari en maart; deze lessen zijn op inschrijving middels het formulier in het Contactblad.

Tijdens het voorjaar en de zomer hebben een groot aantal leden gepost bij diverse evenementen, waarvoor onze hartelijke dank. Dankzij uw hulp konden al deze evenementen veilig doorgaan.

Roel van de Polder, Kelly Lee Steen en Tom Gilein zijn geslaagd voor hun LOTUS examen. Roel is tevens ook geslaagd voor het examen Kader instructeur. Allen van harte gefeliciteerd !Tot ziens op één van de herhalingslessen of cursusdagen


Nieuwe beginnerscursus EHBO
Op 8 oktober 2016 starten we met een nieuwe EHBO cursus in Haarlem. Binnen een maand kunt u een EHBO diploma “op zak” hebben.

Jaarlijkse competenties

Overige competenties

De 5 belangrijke punten

Uitwendige wonden

Stoornissen in het bewust zijn

Brandwonden

Stoornissen van de ademhaling

Kneuzingen en verstuikingen

Stilstand van de bloedsomloop

Ontwrichtingen en botbreuken

Ernstige uitwendige bloedingen

Oogletsel

Shock

Vergiftiging


Electriciteitsongevallen


Letsel door koude


Letsel door warmte


Vervoer over korte afstand


Verband- en hulpmiddelen


Het menselijk lichaam

Competenties
Voor het geldig houden van uw EHBO diploma, stelt het Oranje Kruis tegenwoordig als eis dat u - als EHBO’er - bekwaam kunt handelen. Het volgen van de herhalingslessen alleen, is niet meer voldoende.


Het Oranje Kruis heeft een 18 tal vaardigheden (of competenties) opgesteld waarin u uw bekwaamheid moet tonen. Als uw kader instructeur u niet competent acht op één van deze competenties, dan mogen wij uw EHBO diploma niet meer verlengen!

Van de 6 belangrijkste competenties moet ieder jaar aangetoond worden dat deze voldoende beheerst worden. Voor de overige is eens in de 2 jaar voldoende.